iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 934

Küsimus

Töövõtjal (TV) lõpeb 3aastane lapsehoolduspuhkus (LHP). Uuesti jääks ta dekreeti 3 kuud pärast praeguse LHP lõppu. Selle aja kohta esitab TV Tööandjale (TA) avalduse palgata puhkuse saamiseks. Kas TA peab TV palgata puhkuse ajal maksma minimaalpalga alusel arvutatavaid makse (sotsmaks, üksikisiku tulumaks, töötuskindlustusmaks)?

Vastus - 26.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui töötaja läheb palgata puhkusele, siis talle väljamakseid ei tehta. Järelikult ei ole võimalik tasuda selliseid makse (ega sundkindlustusi), mille puhul maksukohustuse täitmine toimub tööandja poolt kinnipidamise teel (tulumaks, töötuskindlustus, pensionikindlustus). Ainus maks, mida tööandjal palgata puhkuse korral tasuda tuleb, on sotsiaalmaks kuumääralt. 2008. aastal on kuumäär 2700 krooni (sotsiaalmaks sellelt on 891 krooni).

Palgata puhkusele saab töötaja minna poolte kokkuleppel, mitte ühepoolse avalduse alusel. Vastus ei kehti, kui poolte vahel ei ole sõlmitud tööleping vaid hoopis näiteks töövõtu- või käsundusleping.