Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 425

Küsimus

Inimesel on õigus tervistkahjustava töö tõttu 7-le lisapuhkuse päevale, aga ta mingil põhjusel ei võta neid välja koos põhipuhkusega. Kas aasta lõpus puhkusereservi arvutades jäävad need päevad saldona üles ja inimesel on õigus need järgmisel aastal välja võtta (lisaks järgmise aasta 7-le lisapäevale)?

Vastus - 19.12.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah. Puhkuseseaduse (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=689625) § 10 lg 1 p 2 kohaselt on töötajatel, kes töötavad tervistkahjustavatel töödel, õigus lisapuhkusele. Puhkuseseaduse § 12 lg 1 kohaselt liidetakse lisapuhkus põhipuhkusele ja antakse sellega koos või poolte kokkuleppel muul ajal. Puhkuseseaduse § 8 lg 1 kohaselt kehtib puhkusenõude õigus kuni nelja viimase aasta eest antavale puhkusele.