iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 421

Küsimus

Inimesele on määratud töövõimetuspension, tema puhkus aastas on 35 päeva. Kui inimene ei võta sellel aastal 7 puhkusepäeva välja, kas see kandub edasi järgmisse aastasse? Kui inimene tuli sellel aastal ettevõttesse tööle, kas tal on õigus saada kõik 7 päeva või proportsionaalselt töötatud ajaga?

Vastus - 15.12.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Puhkuseseaduse § 9 lg 2 p 2 kohaselt on isikul, kellele on määratud töövõimetuspension, pikendatud põhipuhkus, mille kestuseks on 35 päeva. Kuna puhkuseseaduse § 8 lg 1 alusel kehtib puhkusenõude õigus kuni nelja viimase aasta eest antavale puhkusele, siis kandub kasutamata puhkuseosa (7 päeva) edasi järgmisesse aastasse.
Kui töövõimetuspensionär vahetab töökohta, siis peab tööandja arvestama, et tal on õigus esimesel tööaastal sõltumata töötatud ajast saada puhkust täies ulatuses (puhkuseseaduse § 13 lg 2 p 2). See 7 päeva ei ole mitte eraldi „boonus“ vaid töövõimetuspensionäri põhipuhkus kestabki 35 päeva. Kui ta soovib, siis peab tööandja talle tema soovil võimaldama kogu põhipuhkuse kasutamist ka siis, kui ta ei ole aastat selle tööandja juures töötanud, mingit proportsiooni arvestust ei toimu.