Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1067

Küsimus

Inimese lepingu järgne tööaeg on esmaspäevast reedeni. Kui inimene töötab nädalavahetusel, kas siis makstakse juurde nii 50% nädalavahetuse tasu kui ka 50% ületunnitasu (kui ei kompenseerita vaba ajaga)?

Vastus - 08.09.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Palgaseaduse (PalS) § 14 näeb ette, et ületunnitöö iga tunni eest töötajale makstav lisatasu ei tohi olla väiksem kui 50% selle töötaja tunnipalga määrast.

PalS § 15 näeb ette, et puhkepäeval töötamise hüvitamisel rahas makstakse töötajale puhkepäeval tööl oldud aja eest lisatasu vähemalt 50% tema palga määrast.

Kui mõlemad alused esinevad üheaegselt, siis kohaldatakse mõlemaid korraga.