iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 402

Küsimus

Kuidas käsitleda töötaja poolt tööandjale makstud hüvitust tööpäevade eest, mille võrra töötaja omavoliliselt varem lahkus? Kas on see tööandja jaoks palgakulu ja maksukulu vähenemine ja töötajale maksustatava tulu vähenemine? Arvutatakse seda ju keskmise päevapalga järgi, samal põhimõttel nagu töötajale lahkumishüvitust, mille maksab tööandja.

Vastus - 23.11.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Oma olemuselt on tegemist tööandjale tekitatud kahju hüvitamisega, mitte alusetult saadud palga tagastamisega. Kui lahkumishüvitisega hüvitatakse töötajale tekkinud kahju ja saamata jäänud tulu, siis seda maksustatakse nagu töötaja tulu. Kui hüvitatakse tööandjale tekkinud kahju, siis maksustatakse seda nagu tööandja tulu. Järelikult maksude vähendamist ei saa toimuda.