iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 530

Küsimus

Inimesel on töölepingus töötamise kohaks märgitud Eesti Vabariik. Kas sellisel juhul saab talle maksta komandeeringu päevarahasid maksuvabalt?

Vastus - 06.03.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Meie kehtiva töölepingu seaduse järgi on tööandjal õigus lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga määratud töö tegemise asukohta. Seda nimetataksegi lähetuseks ehk komandeeringuks.
Kui Teil on töötajaga töölepingus kokku lepitud, et töö tegemise kohaks on Eesti Vabariik, siis ei saa teda Eestis ka lähetusse saata. Tegemist ei ole lähetusega vaid tavapärase tööülesannete täitmisega kokkulepitud töö tegemise asukohas.
Kui töölepingus märgitud töö tegemise koht on ekslik ja ei vasta tegelikkusele, tuleks töölepingut muuta. Kui tegelik töö tegemise koht on täpsemalt määratletav, siis saab töötajat ka komandeeringusse saata.
Töötajale makstakse maksuvaba töölähetuse päevaraha tingimusel, et lähetuskoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel asula piirist, kus paikneb töökoht.