iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1020

Küsimus

Töövõtjal (TV), kellega on sõlmitud tähtajatu tööleping, lõppes 3 aastane lapsehoolduspuhkus. Uuesti jääb ta dekreeti 3 kuud peale praeguse LHP lõppu. Selle aja kohta esitas ta tööandjale (TA) avalduse palgata puhkuse ja korralise puhkuse kohta (mille ta võtab välja etteulatuvalt). Palgata puhkuse ajal maksime riigile kuumäära 2700.- pealt 891.- sotsmaksu. Mille alusel me arvutame talle korralise puhkuse rahasid (viimati sai ta meilt palka 2004. a detsembris)? Ja millised maksud see TA-le kaasa toob?

Vastus - 09.06.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Puhkusetasu arvutamise korra § 3 lg 2 näeb ette, et kui töö- või teenistussuhte peatumise tõttu ei ole töötajale kuue kuu jooksul palka makstud, arvutatakse päevatasu töötaja palgamäärast. Kui töölepingus, käskkirjas, korralduses ei ole palgamäära nimetatud, loetakse see võrdseks Vabariigi Valitsuse 15. augusti 2001. a määruse nr 275 «Keskmise palga arvutamise kord» kohaselt arvutatud keskmise palgaga aja eest, mil töötaja oli tööga kindlustatud.

Korra § 3 lg 3 näeb ette, et kui töötajale ei ole töö- või teenistussuhte peatumise tõttu rohkem kui kaheteistkümne kuu jooksul palka makstud, korrigeeritakse töötaja palgamäära Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäära muutumise indeksiga. Indeksi väärtus arvutatakse puhkusetasu maksmise vajaduse tekkimise ajal ja töö- või teenistussuhte peatamise ajal kehtinud palga alammäära suhtena.

Puhkusetasu maksustatakse samamoodi nagu palka.

Vt puhkusetasu arvutamise korda: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27222