iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 814

Küsimus

Kui "firma" osakond on 60 km kaugusel ja tööandja saadab töölise sinna tööle, töölise elukoht on hoopis mujal. Kokkulepe on, et "firma" maksab korterikulud. Kas see on erisoodustus? Või võin teha komandeeringu? Kas sel juhul võin jätta päevaraha maksmata? St.komandeeringu kulu oleks ainult majutus.

Vastus - 07.11.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui töötaja saadetakse tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga määratud töö tegemise asukohta, siis loetakse seda töölähetuseks (töölepingu seadus, § 51 lg 1). Tööandjal on õigus töötaja töölähetusse saata ning töötaja on üldjuhul kohustatud lähetusse minema (vt erandeid töölepingu seaduse § 51 lg-st 2).
Töötaja saatmisel lähetusse on tööandja kohustatud maksma töötajale töölähetuse aja eest päevaraha, korteriraha ja sõiduraha (TLS § 51 lg 3).
Lähetusse on võimalik saata reeglina kuni 30 järjestikuseks päevaks, kuid poolte kokkuleppel võib lähetus ka kauem kesta.
Täpsem kord on sätestatud valitsuse 22.12.2000 määruses nr 453 "Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord".
Päevaraha maksuvaba maksmise kohustus (ja saamise õigus) tekib juhul, kui lähetuskoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel asula piirist, kus paikneb töökoht (§ 9).
Lähetusmäärus võimaldab vähendada päevaraha kuni 70%, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine (§ 12). Kui muidugi töötaja ja tööandja lepivad omavahel kokku, et töötaja ei taha üldse päevaraha, ega siis sundida ei saa.
Kui tasutakse lähetuskulusid, siis maksukohustust ei teki. Juhul, kui ületatakse määruses sätestatud piirmäärasid, siis tekib piirmäära ületavas osas erisoodustus ning tööandjal seega maksukohustus.
Vastus ei puuduta sellist olukorda, kus toimub töölepingu muutmine ning töö tegemise kohta muudetakse.