iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 688

Küsimus

Töötajal on saada 3 päeva lapse lisapuhkust (makstakse riigi poolt). Kuidas toimub tasustamine, kes maksab, kas tuleb esitada mingi deklaratsioon?

Vastus - 06.07.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Puhkuseseaduse (PuhkS) § 30 lg 2 p 1 kohaselt antakse emale või isale tema soovil igal tööaastal täiendavat lapsepuhkust kolm kalendripäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last. PuhkS § 30 lg 5 kohaselt liidetakse täiendav lapsepuhkus põhi- ja lisapuhkusele, samuti pikendatud põhipuhkusele ja antakse sellega koos või poolte kokkuleppel mõnel muul ajal samal tööaastal.
Puhkusetasu maksmine toimub aga riigieelarve vahenditest Sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu (PuhkS § 26 lg 1 p 2). Samas peab puhkusetasu arvutama ja välja maksma tööandja (PuhkS § 26 lg 2).
Puhkusetasu arvutamise juhised on kehtestatud VV 28.08.2001 määrusega nr 287 „Puhkusetasu ja hüvitise suurus ning maksmise kord riigieelarve vahenditest“ (vt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=73135).
Arvutamisel korrutatakse töötaja poolt kasutatavate täiendava lapsepuhkuse kalendripäevade arv 66 krooniga. Hüvitamisele kuuluva summa riigieelarvest ülekandmiseks täidab tööandja andmiku ja esitab selle üks kord kuus oma asukohajärgsele pensioniametile. Andmik, mille alusel raha üle kantakse on kehtestatud sotsiaalministri 18.06.2001 määrusega nr 61 „Lapse toitmiseks ettenähtud vaheaegade ja puudega lapse vanemale täiendava tasulise puhkepäeva eest keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest“ (vt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=85667).
Sotsiaalmaksuseaduse § 3 p 5 kohaselt ei maksustata vastavat hüvitist sotsiaalmaksuga. Samuti ei rakendu töötuskindlustus ja kohustuslik kogumispension. Samas tuleb tulumaks kinni pidada üldkorras.