iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 979

Küsimus

Töölepingus on kirjas, et töötajale maksta konkurentsi keelu eritasu nt 100 bruto krooni. Kuidas on nüüd õige palgaarvestusel, kas see tasu on sõltuv tööl käimise ajast või saab töötaja 100 kr igal juhul olenemata tööloldud ajast? Lisaks kui nüüd toimub puhkusearvestus, kes see tasu läheb puhkuse arvestusse või jääb see sealt välja?

Vastus - 09.04.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Konkurentsikeelu eest makstav tasu ei ole minu arvates sõltuv tööl käimise ajast, aga võib-olla annab tööleping sellele täpsema vastuse. Küsitavuste vältimiseks oleks kõige otstarbekam, et pooled juba töölepingu sõlmimisel fikseeriksid oma tegeliku tahte (kuidas makstakse töötajale konkurentsikeelu eest lisatasu).

Puhkusetasu küsimusele annab vastuse puhkusetasu arvutamise kord (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27222). Viidatud korra § 1 lõike 3 kohaselt tuleb puhkusetasu arvutada päevatasu järgi, kui palga arvestamisel võeti arvesse töömaht või maksti lisatasu või preemiat. Määruse § 3 lõige 3 ütleb, et päevatasu arvutamisel arvatakse palga koosseisu töötaja teenitud palgana käsitatavad summad – põhipalk, lisatasud, preemiad ja juurdemaksed. Päevatasu arvutamisel ei võeta arvesse puhkusetasu ning teiselt tööandjalt saadud palka, samuti ravikindlustuse hüvitist ja teisi summasid, mida palgaseaduse kohaselt ei käsitata palgana. Järelikult on igati loogiline, et Teie nimetatud eritasu on oma olemuselt lisatasu ja osaleb ka puhkusetasu arvutamises.