iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2766

Küsimus

Mis kuupäeva seisuga peaks esitama töölepingu lõpetamise avalduse seoses pensionile jäämisega? Kas sünnipäeval või enne sünnipäeva, kui saab pensioniealiseks? Või peale sünnipäeva?

Vastus - 29.03.2016

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töölepingu seadus ei näe enam ette pensionile jäämist töölepingu ülesütlemise alusena. Tööandjal on keelatud sel põhjusel lepingut üles ütlelda, see diskrimineeriks töötajaid vanusest tulenevalt. Kuni 03.03.2006. a oli tõesti Eesti Vabariigi töölepingu seaduses vastav lepingu ülesütlemise alus olemas (§ 86 lg 1 p 10, koos § 108), kuid see tunnistati kehtetuks kuivõrd oli sellisel kujul põhiseadusega vastuolus.

Kui töötaja soovib ise lepingut üles ütelda, siis korralise ülesütlemise puhul on vaja selleks 30 kalendripäeva ette teatada (kirjalikult taasesitatavas vormis) ning põhjust ei ole vaja märkida.