iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2146

Küsimus

Töötajale hüvitatakse ületunnitöö vaba ajaga ning seda ületunnitööga võrdses ulatuses. Kas maksta tuleb töötatud tundide eest normtunnihinnas ning selle päeva eest millal vaba aega antakse(sisuliselt siis topelt). Näide- normtunnid kuus 160 h. Töötaja tegi tööd 165 h. Esialgu makstakse 165 h eest töötasu ning lisaks antakse 5 h vaba aega, mille eest makstakse ka töötasu norm tunnitasu järgi.

Vastus - 03.01.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Ületunnitöö hüvitamiseks on 2 võimalust – rahas või siis vaba ajaga. Kui hüvitatakse rahas, siis on hüvitamise suuruseks 1,5 kordne töötasu. Kui hüvitatakse vaba aja andmisega, siis peaks toimuma see selliselt et tööaja saab ületundidega võrdeliselt vaba aega, ehk siis 5 h vaba aega.

Tööinspektsiooni kohaselt tuleb vaba aja andmise eest maksta töötajale endiselt töötasu. Seega kuus, kus töötajale ületunnid hüvitatakse, makstakse talle ikkagi tema tavapärast töötasu. Siiski on tööõiguse spetsialistid avaldanud ka teistsuguseid arvamusi.

Erinevaid arvamusi saab lugeda siit: http://www.ti.ee/index.php?page=645&, http://www.toooigusabi.ee/heli-raidve-toooigusabi-seisukoht-uletunnitoo-vaba-ajaga-huvitamise-osas-est, http://www.rmp.ee/toooigus/tls/12349?comments=1#add.