iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2360

Küsimus

Töötaja maksab lapsele elatist, igakuiselt kindla summa. Nüüd oli töötaja hoolduslehel ja tema töötasu väljamakse ei katnud ära elatise summat. Töötaja oli aga ka lähetuses ja nüüd ta soovib, et puudujäänud elatise summa võtta maha lähetuse arvelt. Kas kinnipidamise võiks teha ka lähetuse päevarahade arvelt, kui selleks on töötaja kirjalik avaldus? Kas siin võib tekkida olukord, et lähetuse päevarahad ei ole tulumaksuga maksustatud?

Vastus - 21.05.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, kui töötaja avaldab sellist soovi (kirjalikult taasesitatavas vormis), siis võib. Töölepingu seaduse § 33 lg 4 kohaselt: Tööandja peab kandma töötaja töötasu ja muu tasu töötaja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Väljamakse osas, millele seaduse alusel elatise kinnipidamise kohustus ei laiene, kohaldub TLS § 33 lg 4 ning töötaja määrab avaldusega, kuhu vastav summa kanda. Päevaraha liigitub TLS § 33 lg 4 mõistes „muu tasu“ alla. See, et päevaraha on maksuvaba, ei oma tähtsust. Teie teete päevaraha väljamakse, kuid töötaja määrab, kuhu ja millisel otstarbel see üle kanda tuleb.

Vt ka sarnaseid küsimusi-vastuseid:
1. http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2175
2. http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1867
3. http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1070