iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2644

Küsimus

Kas tööandjal on õigus nõuda töötajalt enda isiklikule sõiduautole GPS seadme paigaldamist tõestamaks sõidupäeviku aluselt tehtud sõitude õigsust?

Vastus - 23.01.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

See on poolte kokkuleppe küsimus. Kui tööandja soovib kontrollida töösõitude vastavust sõidupäevikus kirjapandule, siis võiks vastav kulutus olla eelduslikult tööandja kanda, kuid pooled võivad ka kokkuleppel kulud jagada.

Kuna tegemist on ka privaatsuse riivega (eraelu puutumatus), siis peaks olema võimalik erasõitude ajaks vastav seade välja lülitada või muul viisil välistada tööandja poolt erasõitude jälgimine.