Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1685

Küsimus

Kas töölepingus tohib kokku leppida tööaja 20 kuni 40 tundi nädalas – vastavalt töökoormusele/vajadusele. Inimene vôetakse tööle tähtajalise TL-ga puhkuste asendajaks.

Vastus - 21.04.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Põhimõtteliselt selline määratlus saaks olla kindla kuupalga puhul.

Kuid muude tasustamise meetodite puhul (nt tükitöö) seaks see töötaja liialt ebakindlasse olukorda.

Nt võiks ju tööandja leppida kokku, et miinimumtööaeg on 0 tundi nädalas ja maksimum 40 tundi – kui 0 tundi, siis saaks töötaja miinimumtöötasu ning muul juhul vastavalt töötatud ajale. Sama tulemuse saaks ka tükitöö puhul. See seaks töötaja liiga ebakindlasse olukorda. Töölepingu seadus seda otseselt ei reguleeri, on vaid üldised sätted.

Kui EML saab selle kohta asjakohastelt instantsidelt selgitused, siis täiendame käesolevat vastust.