iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2878

Küsimus

1.Kui tööpäev on kella 9-st 17-ni ja vahepeal lõuna 30-60 min, siis kas päeva pikkus on 8 tundi või mitte?
2. Kas töötajal, kes ei käi lõunal, ON ÕIGUS töölt lahkuda varem?
Mõlemad küsimused eeldusel, et töölepingus ei ole tingimused täpsustatud.

Vastus - 24.04.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsimuse vastus sõltub konkreetse töö iseloomust. Töölepingu seaduse (TLS) § 47 lg 2 annab järgmise juhise:

Kokkulepe, mille kohaselt pikema kui 6-tunnise töötamise kohta ei ole ette nähtud vähemalt 30-minutilist tööpäevasisest vaheaega, on tühine. Tööpäevasiseseid vaheaegu ei arvestata tööaja hulka, välja arvatud juhul, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik vaheaega anda ning tööandja loob töötajale võimaluse puhata ja einestada tööajal.

Üldiselt ei arvestata tööpäevasiseseid vaheaegu (sh lõunat) tööaja hulka, aga sellest on terve rida erandeid. Sätte eesmärk on kaitsta töötaja tervist. Tööandja peab sundima töötajat puhkama ja ei saa teha näiteks sellist sisekorda, et inimene võibki varem lahkuda, kui ei puhka. See oleks tühine ja kui mingi õnnetus peaks juhtuma töötaja väsimuse tõttu põhjusel, et on kokku lepitud, et ta ei puhka, siis on tööandjal suur probleem. Pigem võib öelda, et on töökohti, kus on mõistev suhtumine tööaja alguse, lõpu ja kestvuse osas, kui töö on tehtud.

Eeldatakse, et täistööaja korral on tööpäev 8-tunnine (pluss lõuna), vt TLS § 43 lg 1 ja 2. Aga keegi ei keela pooltel kokku leppida, et täistööaeg on 7 tundi päevas, 35 tundi nädalas, kui nii on sobivam. Eestis on olemas hiljutine kohtupraktika, mis loeb sundasendis töötavate töötajate puhkepausid tööaja hulka. Vt uudist siit: http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=9391.