Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2438

Küsimus

Töötaja tööiseloomu tõttu töötab ta erinevatel objektidel. Kasutab tööautot. Autokasutuslepingus on punkt, mis ütleb, et objektidevaheline sõiduaeg, ei ole tööaeg. Töölepingus on tööajaks summeeritud tööaeg. Kas objektide vahelise sõidu aja võib tööandja arvata välja tööajast?

Vastus - 09.09.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sõltub olukorrast. Tööaja mõiste avab töölepingu seaduse § 5 lg 1 p 7: s. o aeg, millal töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid. Kui töö on sellise iseloomuga, mis tingib erinevatel töökohtadel järjestikuse viibimise, siis on ebamõistlik välistada sõiduaeg tööaja hulgast.

Kui ühel päeval peaks kodust tööle minema ühele objektile ja teisel päeval teisele, siis ei tekiks küsimust ja kodust tööle ja tagasi sõitmine ei oleks tööaeg. Analoogne oleks olukord ka siis, kui ühel objektil tehakse töö ära ja järgmiseks tööpäevaks minnakse teisele objektile otse (nt lähetus ja selle raames majutus ja sealt objektile). Kui aga olukord on selline, kus tööpäeva jooksul tuleb objektilt objektile sõita ning sõitmise aeg on välistatud, siis see ei oleks korrektne. Näiteks, kui IT-mees käib päeva jooksul paljudel objektidel ning sõiduaeg välistatakse, siis see ei oleks tööaja mõistega kooskõlas.