iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1677

Küsimus

Töötajaga lõpetati tööleping § 88 lg 1 alusel usalduse kaotamise tõttu.
Kas tööandjal on õigus keelduda lõpparve väljamaksmisest, kuna tulevikus plaanitakse töötaja vastu nõue esitada seoses kahju tekitamisega ettevõttele? Töötaja nõuet ei aktsepteeri.

Vastus - 05.04.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsimust reguleerib töölepingu seaduse § 78. Üldjuhul on nõuete tasaarvestamise eelduseks töötaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolek. Seejuures enne tasaarvestuse õiguse tekkimist antud nõusolek on tühine, välja arvatud, kui tegemist on nõusolekuga töötaja poolt tööandja arvel tehtavate kulude kokkulepitud limiiti ületava summa tasaarvestamiseks.

Erandina võib töötaja nõusolekuta kinni pidada töötajale makstud ettemakse, mille töötaja peab tööandjale tagastama, ja töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest. Samuti, kui tegemist on näiteks maksukohustuste täitmisega, kohtuotsuse täitmisega või täitemenetluse raames tehtavate kinnipidamistega (selle kohta vt täitemenetluse seadustiku §-s 132 sissenõude pööramise kohta sätestatut).

Teie kaasuse puhul ei ole ilmselt nõusolekut töötajalt saadud. Lisaks ei ole ju veel kindelgi, kas nõue esitatakse ning arvestama peab sellega, et kui töötaja selle nõudega ei nõustu, siis te peate pöörduma töövaidlusorgani või kohtu poole, kes selle nõude lahendab. Enne seda ei ole kindel ei teie nõude õigsus ega ka selle võimalik ulatus (nõude suurus).

Seega ei ole teil õigust lõpparve väljamaksmisest keelduda, kui eelpool nimetatud eeldused ei ole täidetud.