iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 3003

Küsimus

Töötaja on lapsehoolduspuhkusel aga mõned päevad kuus käib ka lapse kõrvalt firmas abiks. Kas temaga tuleks töölepingu peatamine lõpetada või ei pea seda tegema ning kui teeme talle väljamakse, siis deklareerime nagu ikka töötasu?

Vastus - 17.12.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

See on poolte kokkuleppe küsimus. Kui võtta seda "mõned päevad kuus abiks käimist" kui võlaõiguslikku lepingulist suhet, siis ei ole vaja TÖR-is peatamist lõpetada. Tuleks hoopis alustada sama inimese kohta uus töötamise kanne, milles märgite teise töösuhte liigi (kanne 600 – VÕS leping). Sellisel juhul tuleb väljamakse TSD vormil deklareerida koodiga 17 – töövõtu-, käsundus või muu võlaõiguslik leping ning näiteks tööaja määra ei ole vaja märkida.

Maksuameti kodulehel on TÖR-i kohta küsimused-vastused, milles on selgitatud, et (vt küsimus nr 21: https://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamine/tootamise-registri-korduma-kippuvad-kusimused), kui töötaja naaseb lapsehoolduspuhkuselt tööle, siis on vaja peatamise kanne lõpetada, et inimesel oleks haigestumise korral õigus haigushüvitisele.

Kui aga tööd tehakse pigem lühikeste "ampsudena", siis on töötajal VÕS kande puhul kaotada ainult puhkuseraha osa. Nagunii tehakse need "mõned päevad kuus" siis kui laps on terve ja inimene ise samuti.

Kui inimene aga soovib selle abikskäimise eest tavalist töölepingulist kohtlemist (puhkus, haigusraha haigestumise korral, lapsehooldusleht lapse haigestumise korral), siis tuleks TÖR-is peatamise kanne lõpetada. Lapsehoolduspuhkuse lõpetamine toimub töötaja avalduse alusel ja tööandja ei saa sellisest avaldusest keelduda. Küll aga on võimalik kokku leppida nt selles, et töötatakse osalise ajaga, nt 0,2, 0,5 või muu madala koormusega, mis on mõlemale poolele vastuvõetav.