Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2893

Küsimus

Töötaja töökoht lepingus Tartu. Töötaja saadetakse projekti ettevalmistustöödeks lähetusse Saaremaale. Kas on võimalik maksuvabalt maksta päevaraha 50.- päevas, lähetus on vormistatud, töötaja on nõus lähetusega.

Vastus - 24.07.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Eesti-sisese lähetuse puhul ei ole võimalik maksta töötajale maksuvabalt päevaraha. Keelatud see tööandjale ei ole, aga maksustatakse tulu- ja sotsiaalmaksuga nagu palk, mistõttu ongi otstarbekam vormistada lisatasuna. Siseriikliku lähetuse puhul saab tööandja maksuvabalt kanda kõik lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud kulud (nt transport, majutus), aga maksuvaba päevaraha on ette nähtud üksnes välislähetuses.

See teema on reguleeritud tulumaksuseaduse (TuMS) § 13 lõike 3 punktis 1 ja maksuvaba on välislähetuse päevaraha, mis ei ületa 50 eurot päevas. Vt kehtivat seadust siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015023?leiaKehtiv#para13