iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1169

Küsimus

Töötaja võttis 08.12-19.12 seadusega ette nähtud isapuhkust, laps ei ole sündinud, tähtaeg jõulude ajal. Pensioniametist teatati, et tööandjale hüvitatakse ainult nende tööpäevade eest, millal laps on sündinud, nt kui laps sünnib 24.12.08, siis ainult 3 tööpäeva tasu hüvitatakse. Kas see on õige? Seadus ütleb järgmist:
Isal on õigus saada ema rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi 10 tööpäeva isapuhkust, mille eest makstakse puhkusetasu tema keskmise palga alusel, kuid mitte rohkem kui kolmekordne Eesti keskmine brutokuupalk puhkuse kasutamise kuu eelmisele kvartalile eelnenud kvartalis Statistikaameti avaldatud andmete alusel.
On ju kirjas, et ka enne lapse sündi hüvitatakse puhkusetasu tööandjale ja millal laps sünnib, ei peaks oluline olema.

Vastus - 15.12.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, tõepoolest, puhkuseseaduse § 30¹ ütleb, et isal on õigus saada ema rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi 10 tööpäeva isapuhkust. Seega ka enne sündi antud 10 puhkusepäeva kuuluvad hüvitamisele.