iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1318

Küsimus

Firma maksis detsembrikuus töötajale jõulutoetust, mis on pigem kingitus, kui lisatasu töö eest. Märtsikuus poolte kokkuleppel vähendati kuupalka 10%. Märtsikuus läks töötaja puhkusele, talle maksti puhkusetasu vähendatud kuupalga järgi. Nüüd nõuab töötaja puhkusetasu keskmise palga järgi, viidates saadud jõulutoetusele, teistel kuudel lisatasu ei ole olnud. Kas see nõudmine on õigustatud?

Vastus - 13.04.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Puhkusetasu maksmist reguleerib puhkusetasu arvutamise kord: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27222. Korra § 2 lg 3 ütleb, et palgana võetakse arvesse ka lisatasud, preemiad, juurdemaksed. Kui tööandja jätkab puhkusetasu maksmist vähendatud kuupalga järgi (mis on töötajale ilmselt ebasoodsam variant), tuleb tööandjal vajadusel seda seisukohta töövaidluskomisjonis kaitsta. Tööandja seisukoha õigsus on küsitav.