iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1339

Küsimus

Töötajaga on sõlmitud töövõtuleping. Lepingus on kirjas, et tööde eest tasutakse töö lõpul. Kas seadusest tulenevalt peab arvestama mingit kindlat päevade arvu, mida ületades peab viivist maksma (lepingus ei ole kuupäeva paika pandud)?

Vastus - 09.05.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töövõtulepingu kohta, st töö vastuvõtmise ja tasumise kohta vt võlaõigusseaduse §-d 635-657
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13160258