iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1311

Küsimus

Töötajat tahetakse koondada. 05.04.2009 saab tal ettevõttes täis 5 aastat töötamist. Koondamine vormistatakse ära enne seda kuupäeva. Kas temale peab ette teatama 2 või 3 kuud?

Vastus - 26.03.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töölepingu seaduse § 87 lg 1 p 3 kohaselt on tööandja kohustatud töölepingu lõpetamisest töötajale kirjalikult ette teatama töötajate koondamisel töötajale, kellel on pidevat tööstaaži selle tööandja juures alla viie aasta – mitte vähem kui kaks kuud, 5-10 aastat – mitte vähem kui kolm kuud.

Kuna teie juhtumi puhul pole koondamisteate saatmise hetkeks 5 aastat täitunud ning seaduses erisätted puuduvad, siis tuleks sellisel töötajale koondamisest ette teatada 2 kuud.