iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1441

Küsimus

Kas töölepingu lõppemisel ettemakstud puhkusepäevade tasaarvestamisel kasutatakse keskmise päevatasuna töölepingu lõppemise päevale eelnenud kuue kuu keskimist päevatasu?

Vastus - 02.11.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töölepingu seaduse § 78 lg 3 kohaselt võib tööandja töötaja kirjaliku nõusolekuta töötaja töötasust kinni pidada töötajale makstud ettemakse, mille töötaja peab tööandjale tagastama, ja töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest.

Seadus ei viita mingile eriarvestusele, seega tuleb töötajal tagastada alusetult saadu, st see summa, mille võrra töötaja (alusetult) rikastus.

St varasem puhkusetasu arvutatakse ümber väiksema puhkusepäevade arvuga ning vahe hüvitatakse.