iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1404

Küsimus

Seaduse järgi antakse õppepuhkust 30 kalendripäeva õppeaastas. Töötajal on 1 nädal kuus õppeperiood, esmaspäevast reedeni. Kas tööandja peab õppepuhkust andma 5 kalendripäeva või võib arvestada terve nädala ehk 7 kalendripäeva?

Vastus - 06.09.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töölepingu seaduse § 68 („Põhipuhkuse andmine“) näeb ette, et „Põhipuhkust antakse osadena üksnes poolte kokkuleppel. Vähemalt 14 kalendripäeva puhkust peab töötaja kasutama järjest. Tööandjal on õigus keelduda põhipuhkuse jagamisest lühemaks kui seitsmepäevaseks osaks. Kasutamata puhkuseosa viiakse üle järgmisesse kalendriaastasse.“

Õppepuhkus ei ole põhipuhkus. Õppepuhkust reguleerib TLS § 67. Õppepuhkust antakse täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Täiskasvanute koolituse seaduse § 8 lg 1 kohaselt antakse töötajale ja avalikule teenistujale koolituses osalemiseks õppepuhkust. Sama sätte teise lõike kohaselt antakse koolitusel osalemiseks töötajale või avalikule teenistujale koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul.

Kui 6. ja 7. päeval koolitust ei toimu, siis ei vaja töötaja õppepuhkust koolituses osalemiseks.

Juhin tähelepanu, et enam (alates 01.07.09) ei ole õppepuhkuse andmine seotud ka koolituse vormiga (päevane, õhtune, kaugõpe jne), kuigi tasemekoolituse enda mõistet ei peetud vajalikuks muuta, vt § 8 lg 5.

Tööandjal on üksnes §-s 9 sätestatud juhul õigus õppepuhkuse andmist edasi lükata, st kui üle 10 protsendi töötajatest või teenistujatest on samaaegselt õppepuhkusel.

Seega, õppepuhkust antakse õppes osalemise ajaks. Millal õpe toimub (kuupäevaliselt), nähtub õppeasutuse tõendist. Miinimumpuhkuse aega, mida tööandja saaks ette kirjutada, ei ole.