iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1552

Küsimus

Kuni 30.06.09 kehtinud puhkusetasu arvutamise korra järgi säilitati töötajale põhipalk puhkusetasuna, kui töötaja sai 6 kuu jooksul ainult põhipalka. Neile, kes said lisatasu, arvutati puhkusetasu 6 kuu keskmise järgi.
Kehtivas töölepinguseaduses on kirjas, et puhkusetasu arvutatakse 6 kuu keskmise alusel.
Kas seadus kehtestabki praegu ainult ühe arvutusviisi?

Vastus - 10.12.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, tõepoolest kehtiv töölepingu seadus näeb ette, et puhkusetasu arvestatakse eelneva 6 kuu kesmisena. Tööandjal on aga alati õigus töötajale maksta puhkusetasu enam, kui seaduse miinimumnõue.