Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1181

Küsimus

töötajad on osaliselt tasustatud puhkusel 01.10. kuni 31.12.2008.a..2.jaanuaril 2009 saavad koondamisteated.Kuidas arvutatakse koondamistasu? Kas osaliselt tasustatud puhkus läheb sisse.

Vastus - 30.12.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Koondamistasu sätestab Eesti Vabariigi töölepingu seaduse § 90, mille kohaselt makstakse töötajatele koondamisel hüvitist 2-4 kuu keskmise palga ulatuses. Keskmise palga arvestamist reguleerib Vavariigi Valitsuse 15.08.2001 määrus nr 275 (kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=73121).

Korra § 2 kohaselt arvutatakse keskmine palk üldjuhul arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul töötaja teenitud palga kogusummast. Kui nimetatud perioodi jooksul on töö- või teenistussuhe olnud terve kalendrikuu peatatud, väheneb arvutamise aluseks olev kuude arv.

Nimetatud korra § 2 lg 3 kohaselt keskmise palga arvutamisel arvatakse palga koosseisu töötaja teenitud palgana käsitatavad summad – põhipalk, lisatasud, preemiad ja juurdemaksed. Keskmise palga arvutamisel ei võeta arvesse puhkusetasu ning teiselt tööandjalt saadud palka, samuti ravikindlustuse hüvitist ja teisi summasid, mida «Palgaseaduse» kohaselt ei käsitata palgana.

Seega puhukusetasu koondamishüvitise arvestamisel arvesse ei võeta.