iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1297

Küsimus

Töötajal on ette nähtu norm tööaeg 7 tundi päevas ja 35 nädalas. Kui ta aga käib tööl iga päev 8 tundi ja võtab siis 2 nädala jooksul nende tundide kompenseerimiseks 1 vaba päeva, siis kas tema kuu tööpäevi tuleb vähendada selle 1 vaba päeva võrra? Eriti on see oluline praegusel koondamiste ajal koondamishüvitiste arvestamisel, kas vähendada selle võrra tööpäevi või mitte.

Vastus - 18.03.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Koondamishüvitise arvestamise kohta sätestab kehtiva töölepingu seaduse (TLS) § 90 lg 1, et hüvitist makstakse kahe kuni nelja kuu keskmise palga ulatuses. Keskmise palga arvutamist reguleerib valitsuse määrus nr 275: „Keskmise palga arvutamise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=73121). Määruse § 1 lg 3 ütleb, et tööandjal on alati võimalus kokkuleppel töötajaga arvutada keskmist palka töötajale soodsamatel tingimustel, kui on ette nähtud määruses.

Määruse § 3 lg 1 ütleb, et keskmise päevapalga arvutamisel liidetakse § 2 lõikes 1 või 2 nimetatud ajavahemiku palgasummad ja jagatakse sama ajavahemiku täistööajaga töötava töötaja tööajanormi järgse (edaspidi kalendaarse) tööpäevade arvuga, saades sel viisil ühe tööpäeva keskmise palga. Kui töötajale ei arvutatud palka kõigi keskmise palga arvutusperioodi tööpäevade eest töölt mõjuva põhjusega puudumise tõttu või kui töötaja oli ajutiselt vabastatud kohustusest teha tööd, vähendatakse arvutusperioodi tööpäevade arvu nende päevade võrra. Seega, üldjuhul ei olegi oluline, kas töötaja kõigil tööpäevadel selle perioodi jooksul töötas või ei. Üldreeglist on terve rida erandeid, mida määrus ka täpsemalt selgitab.