iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1408

Küsimus

Tähtajalise töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel. Kui palju aega ette peaks tööandja töötajat teavitama tähtajalise lepingu tähtaaja lõppemisest?

Vastus - 09.09.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sotsiaalministeeriumi poolt avaldatud töölepingu seaduse käisraamatus (http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Toovaldkond/TLS_kasiraamat.pdf) on § 80 lg 1 kohta öeldud järgmiselt:
tähtajaline tööleping lõppeb reeglina tähtaja möödumisel ning see ei eelda lepingu lõppemisele suunatud tahteavaldust. TLS1992 §-s 77 nimetatud etteteatamistähtaegadest on TLS-s loobutud. Töölepingu sõlmimisel on osapooled teadlikud suhte ajutisusest ning selle lõppemisest kokkulepitud tähtaja või sündmuse saabumisel. Seetõttu ei ole põhjendatud ka tähtajalise töölepingu lõppemisel etteteatamiskohustuse kohaldamine ning selle järgimata jätmisel hüvitise maksmise kohustuse rakendamine erinevalt kehtinud regulatsioonist.