iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1135

Küsimus

Töötan lasteaiaõpetajana ja omandan kaugõppes bakalaureuse kraadi. Minu töökoht ei maksa mulle alates 01. 09. 2008 enam palka kui ma viibin õppesessioonil. Kas see on seadusega lubatud?

Vastus - 14.11.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Täiskasvanute koolituse seaduse § 8 lg 1 kohaselt antakse töölepingu alusel töötavatele ja avalikus teenistuses olevatele isikutele koolituses osalemiseks õppepuhkust.

Eeldan, et see on tasemekoolitus viidatud seaduse mõistes (vt § 3 lg 2).

Tasemekoolituses osalemiseks antakse töötaja või teenistuja soovil õppesessioonideks õppepuhkust koolitusasutuse teatise alusel sessiooni ajaks vähemalt 30 kalendripäevaks õppeaasta jooksul (§ 8 lg 3).

Tasemekoolituse puhul antakse õppe lõpetamiseks täiendavat õppepuhkust kõrghariduse omandamise või bakalaureuse kraadi kaitsmise puhul 42 kalendripäeva (§ 8 lg 4 p 3).

Tasemekoolitusega seotud õppepuhkusel viibivale töötajale või teenistujale säilitab tööandja keskmise töötasu kümneks päevaks. Ülejäänud õppepuhkuse päevadeks säilitab tööandja töötaja või teenistuja töötasu vähemalt kehtiva miinimumpalga ulatuses (§ 8 lg 5).

Tööandja võib õppepuhkuse andmist edasi lükata juhul, kui üle 10 protsendi töötajatest või teenistujatest on samaaegselt õppepuhkusel (§ 9).

Õigusaktid leiate: http://www.riigiteataja.ee