iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1457

Küsimus

Kui töötaja oli haige oktoobris 2009, esitab tööandjale haiguslehe 15.11.09 ja tööandja maksab haigusraha välja korralisel palgapäeval 05.12.09, siis milline on haigusrahade arvutamise vajaduse tekke moment ehk millised 6 kuud võetakse keskmise arvutamisel aluseks?

Vastus - 10.11.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuna haiguslehe väljamaksmise vajadus tekib teil 5.12.2009, siis arvestusse kuuluvad kuud on juuni-november tehtud väjamaksed. Soovitan tutvuda ka Sotsiaalministeeriumi kodulehel oleva infoga: http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/ASO/_Tervis_/TVH_kusimused_vastused.pdf