iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1423

Küsimus

Kas tähtajaliselt sõlmitud töölepingu lõppemisel peab maksma puhkuse kompensatsiooni?

Vastus - 05.10.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töölepingu seaduse § 54 lg 1 kohaselt on töötajal õigus saada puhkust. Seadus ei tee selles osas vahet tähtajalisel ja tähtajatul töölepingul.

TLS § 68 lg 1 kohaselt antakse põhipuhkust töötatud aja eest. TLS § 68 lg 4 kohaselt arvutatakse tööle asumise kalendriaastal kalendriaastast lühema aja eest põhipuhkust võrdeliselt töötatud ajaga. Töötaja võib nõuda puhkust, kui ta on tööandja juures töötanud vähemalt kuus kuud.

Kui leping lõppeb enne puhkuse kasutamist ära, siis kohaldub TLS § 71, mille kohaselt on tööandja töölepingu lõppemisel kohustatud hüvitama töötajale kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse rahas.

Puhkusetasu ja kasutamata põhipuhkuse hüvitamise reeglid leiate VV määrusest "Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" §-st 4.