Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus nüüd saadaval! loe lähemalt / osta koolitus

Rubriik: Palgad, lähetused, hüvitised

Vastatud: 04.06.2012
VV määrus "Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord" §1 lg 3 - Isikliku sõiduautona või mootorsõidukina käsitatakse teenistuja, töötaja ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme kasutuses olevat sõiduautot või mootorsõidukit, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses. Kas sellise sõnastuse...
Loe vastust
Vastatud: 11.04.2012
Ühel töötajal hävis kogu tema maine vara ja tööandja korraldas "ettevõtte" sisese toetuste kogumise kampaania. Töötajad loovutavad teatud summa vastava avalduse alusel kannatanule ehk loovutatavalt summalt on maksud juba makstud. Tööandja otsustab lisada ka omapoolse toetussumma. Toetussummat ei kanta kannatanule rahaliselt üle, vaid ostetakse kannatanu poolt koostatud nimekirja lausel esemeid....
Loe vastust
Vastatud: 08.09.2010
Saan korteriühistult juhatuse liikme tasu. 01.septembrist lähen dekreetpuhkusele ning veebruarist hakkan saama n.ö.emapalka. Kas kogu selle perioodi jooksul võin ma saada ka juhatuse liikme tasu?
Loe vastust
Vastatud: 27.06.2010
Kas käsunduslepinguga töötajale on õigus maksta välislähetuse päevarahasid, kui tegemist on kohtumisega, milles osalevad kõik osakonna töötajad?
Loe vastust
Vastatud: 01.07.2010
Töötaja viibis lähetuses Šveitsis ja sattus pimesoolega haiglasse, kus teda opereeriti. Kuidas on päevarahade maksmisega haigestumise ajal välismaal.
Loe vastust
Vastatud: 23.04.2010
Kui emaettevõtja lähetab oma tütarettevõtja (100%) töötajad Soome, kas ta võib siis tütarettevõtja töötajatele maksta päevarahasid maksuvabalt? Äripäeva käsiraamatus on öeldud, et kolmas isik võib ka maksta päevarahasid. Samas on öeldud, et päevaraha maksuvabalt võib äriühing maksta ainult oma töötajatele, kellel on tööleping. Keda on mõeldud siis kolmanda isiku all,...
Loe vastust
Vastatud: 27.01.2010
Töötajale makstakse isikliku auto kasutamise eest samaaegselt autokompensatsiooni ja lähetuskulude hüvitist. Isikule kompenseeritakse igakuiselt autokompensatsioonina 2009. aastal 2000 kr ja alates 2010. aastast 4000 kr kütuse tšekkide alusel (olemas sõidupäevik) ning ta käib lähetustes isikliku autoga, mille kohta esitab lähetuse aruandes täiendavalt kütusetšekke. Küsimused on 2009. ja 2010. aastal kehtiva...
Loe vastust
Vastatud: 14.01.2010
Seoses aastalõpu inventuuriga kasutamata puhkusesummade jäägi arvutamisel tekkis küsimus palgata puhkusest. Kas puhkusetasu arvestamisel EV määruse nr 91 §-s 4 on mõeldud arvestusest väljajäetavate päevade all nii palgata puhkuse kui ka korralise puhkuse päevi või ainult korralise puhkuse päevi ja palgata puhkuse päevad tuleks ikkagi arvestatavate kalendripäevade hulka arvata?
Loe vastust
Vastatud: 14.01.2010
Kas võib juhatuse liikmele, kellele makstakse juhatuse liikme tasu maksta 4-8 päeva eest haigushüvitist sotsiaalmaksuvabalt või mitte? Kui võib siis, kas peab arvestama keskmise kalendripäevatasu või võib ka keskmise tööpäevatasu alusel seda teha?
Loe vastust
Vastatud: 07.01.2010
On sõlmitud töövõtuleping ja tasu on 8727 krooni. Sooviksin teada, kui palju ma sellest summast reaalselt kätte saan ja millised maksud lähevad sellest maha?
Loe vastust
Vastatud: 09.12.2009
Korteriühistu esimehe töötasu maksustamine. Kui temaga sõlmida töövõtuleping või käsundusleping, siis millised maksud tuleb sealt arvestada?
Loe vastust
Vastatud: 22.05.2009
Eesti firma saadab oma töötaja Soome tööle -töölepingus töö tegemise koht Eesti.Kas päevaraha maksmiseks peab vormistama eraldi töölähetuse kohta otsuse või piisab töötaja poolt esitatud avansiaruandest, milles on kulutused ära näidatud ja ettevõtte juht kinnitab selle.
Loe vastust
Vastatud: 22.05.2009
Kas firma võib koolitada endale töötajat, kes peale kõrgkooli lõpetamist tuleb firmasse tööle. Kas on lubatud maksta mingit koolitustasu (üliõpilane õpib tasuta kohal). Kui võib maksta, mis maksud sel juhul on ja kuidas seda vormistada?
Loe vastust
Vastatud: 26.03.2009
Kas juhatuse liikmele või töötajale võib maksta isikliku auto kasutamise eest samaaegselt autokompensatsiooni ja lähetuskulude hüvitist? Isikule makstakse igakuist autokompensatsiooni 1000 eek ning ta käib lähetustes isikliku autoga, mille kohta esitab lähetuse aruandes kütusetseki. Põhimõte on, et linnasisesed sõidud tehakse autokompensatsiooniga ja kaugemad (üle 50 km) lähetusega.
Loe vastust
Vastatud: 05.02.2009
Kuna hetkel Eestis tööd ei ole, otsisin tööd välismaalt ja leidsin sealt väikse otsa. Plaanis on palgata ka töömees, kellega on plaanis sõlmida tööleping. Tööde asukohaks paneks lepingusse siiski Eesti vabariigi. Plaanide kohaselt viibime Rootsis kuu jooksul ca 20 päeva. Kas tohin talle sellisel juhul maksta ka 20 päeva eest...
Loe vastust
Vastatud: 09.01.2009
Kas "firma ainuomanikule" (juhatuse liige) võib töölepingu puudumisel maksta juhatuse liikme tasu igakuuliselt ja kuidas toimub sellisel juhul tasu maksustamine? Millised on erinevused tavalise töötasu ja juhatuse liikme tasu maksustamisel?
Loe vastust
Vastatud: 05.01.2009
Tegin OÜ, mille tegevusalaks on ehitus. Olen asutaja, juhatuse liige ja ka ainuke tööline, kes toodab firmale kasumit. Tööd teen Rootsis ja oma tööde eest esitan arve iga kuu. Kas oma palga suuruse võin iga kuu ise paika panna? Kas pean iseendaga sõlmima ka mingi töölepingu? Kas laevapiletid, kütusetsekid, päevarahad...
Loe vastust
Vastatud: 04.12.2008
Kui majutus on näiteks 4.-5.09.2008 summas 3000 krooni, kas sellisel juhul arvutatakse 1000 krooni (erisoodustus) majutuse ülekuluks? Seaduses on räägitud ööpäevast, mitte ööst, siis oleks päevi kaks ja öid üks?
Loe vastust
Vastatud: 04.12.2008
Sõlmitakse autorileping füüsilise isikuga uue teose (so mitte olemasoleva ja kirjaliku teose) loomiseks ja lepitakse kokku ka piiratud kasutamisõigused (omandiõigust autor ei loovuta, küll aga annab tellijale esmakordse avaldamise/kasutamise õiguse) kokkulepitud tasu eest. Mis maksud peab tellijast juriidiline isik arvestama?
Loe vastust
Vastatud: 18.11.2008
Kui töötaja on lähetuses, kuid ööbib eraisiku juures ja tasub talle öömaja eest sularahas, kas piisab selle kulu väljamaksmiseks erisiku kirjutatud kirjast, et seda välja maksta.
Loe vastust