iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1601

Küsimus

Töötajale makstakse isikliku auto kasutamise eest samaaegselt autokompensatsiooni ja lähetuskulude hüvitist. Isikule kompenseeritakse igakuiselt autokompensatsioonina 2009. aastal 2000 kr ja alates 2010. aastast 4000 kr kütuse tšekkide alusel (olemas sõidupäevik) ning ta käib lähetustes isikliku autoga, mille kohta esitab lähetuse aruandes täiendavalt kütusetšekke. Küsimused on 2009. ja 2010. aastal kehtiva TuMS kohta:
kas linnasisestele sõitudele, mis tehakse autokompensatsiooniga võib kompenseerida lisaks lähetusega seotud kütusetsekid;
kas töötaja poolt esitatud kütusetšekkidelt saab ettevõtja käibemaksu tagasi küsida?

Vastus - 27.01.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

2009. a ja 2010. a ei ole selles osas mingeid muudatusi tehtud. Tööandjal on õigus hüvitada (nn sõiduautokompensatsioon) töötajale töösõidud, kas paušaalselt (kuni 1000 kr) või arvestuse alusel (kuni 4000 kr, sh kuni 4 kr km kohta). Lisaks sellele võib lähetuses kasutada lähetuskulude hüvitamist kuludokumendi alusel (summalist piiri ei ole) eeldusel, et sama sõidu eest ei maksta samaaegselt ka sõiduautokompensatsiooni.

Kui töötaja kasutab isiklikku sõiduautot töösõitudeks (nii lähetus kui ka tavapärane sõiduauto kasutamine töösõitudeks), siis saaks käibemaksu maha arvata üldalustel (KMS § 29 lg 1), eeldusel, et arved on, kas lihtsustatud arved (KMS § 37 lg 9) või on arvel kütuse soetajana märgitud tööandja.

MTA on selles osas teisel arvamusel. Vt selle teema kohta täpsemalt artiklit: Isikliku sõiduauto hüvitis ja sisendkäibemaksu mahaarvamine. – MaksuMaksja, 2007, nr 5, lk 10.