iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1579

Küsimus

Seoses aastalõpu inventuuriga kasutamata puhkusesummade jäägi arvutamisel tekkis küsimus palgata puhkusest. Kas puhkusetasu arvestamisel EV määruse nr 91 §-s 4 on mõeldud arvestusest väljajäetavate päevade all nii palgata puhkuse kui ka korralise puhkuse päevi või ainult korralise puhkuse päevi ja palgata puhkuse päevad tuleks ikkagi arvestatavate kalendripäevade hulka arvata?

Vastus - 14.01.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Valitsuse määruse "Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" §4 lg 2 teine lause näeb ette, et puhkusetasu arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu vähendatakse kalendripäevade võrra, millal töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise korral «Töölepingu seaduse» § 19 alusel.

Töölepingu seaduse § 19 p 1 kohaselt on töötajal õigus keelduda töö tegemisest eelkõige juhul, kui ta kasutab puhkust.

Mõiste puhkus hõlmab töölepingu seaduse tähenduses nii põhipuhkust kui ka teisi puhkuse liike. Seega vähendatakse vastavat ajavahemikku ka tasustamata puhkuse päevade võrra.