iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1306

Küsimus

Kas juhatuse liikmele või töötajale võib maksta isikliku auto kasutamise eest samaaegselt autokompensatsiooni ja lähetuskulude hüvitist? Isikule makstakse igakuist autokompensatsiooni 1000 eek ning ta käib lähetustes isikliku autoga, mille kohta esitab lähetuse aruandes kütusetseki. Põhimõte on, et linnasisesed sõidud tehakse autokompensatsiooniga ja kaugemad (üle 50 km) lähetusega.

Vastus - 26.03.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tõepoolest, kui juhatuse liige käib oma autoga töölähetuses, siis saab talle tulenevalt Vabariigi Valitsuse 22.12.2000 määruse nr 453 § 5 lg 1 lähetuse sõidukulud hüvitada kuludokumendi ehk siis nt kütusetšeki alusel, ilma, et arvestataks isikliku sõiduauto hüvitise piirnorme (seda kinnitab ka Vabariigi Valitsuse 05.06.2001 määruse nr 190 “Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja piirmäärad” § 1 lg 4).

Kui inimene teeb lisaks samas kuus muid linnasisesised töösõite, saab talle maksta maksuvabalt ka isikliku auto kasutamise kompensatsiooni.