iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1689

Küsimus

Kui emaettevõtja lähetab oma tütarettevõtja (100%) töötajad Soome, kas ta võib siis tütarettevõtja töötajatele maksta päevarahasid maksuvabalt?
Äripäeva käsiraamatus on öeldud, et kolmas isik võib ka maksta päevarahasid. Samas on öeldud, et päevaraha maksuvabalt võib äriühing maksta ainult oma töötajatele, kellel on tööleping.
Keda on mõeldud siis kolmanda isiku all, kes võib maksta, kui tööandja ei maksa.

Vastus - 23.04.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kolmanda isiku kontseptsioon tundub tõesti esmapilgul küllalt veider, sest kõnes kasutatakse ju pigem väljendit „teine“ (mõni teine isik hüvitab) kuid eks seda tuleb üritada mõistusepäraselt tõlgendada.

Tulumaksuseaduse § 13 lg 3 p 1 ja 1.1 lubavad tööandja asemel ka kolmandal isikul lähetuskulude hüvitisi seaduses sätestatud ulatuses maksuvabalt maksta. Kolmas isik on see, kes ei ole tööandja, kuid kes lähetuskulud hüvitab. Maksuvabad on need eeldusel, et lähetus on kolmanda isiku tegevusega seotud.

TuMS § 13 lg 3 p-d 1 ja 1.1 ei välista maksuvaba välislähetuse päevaraha maksmist kolmanda isiku poolt, sõnastus hõlmab kõiki hüvitise liike.

Töölähetuse määruse § 5: „Juhul kui töötajale maksab välislähetuse päevaraha kolmas isik, on tööandja kohustatud päevarahana maksma vähemalt §-s 3 sätestatud alammäära ja kolmanda isiku makstava summa vahe. Töötaja on kohustatud esitama tööandjale kolmanda isiku kinnituse päevaraha maksmise kohta või ise kinnitama selle saamist.“

Vt lisaks määruse §-d 8-9, mis täpsustavad päevaraha piirmäära arvestamist ning maksustamist.

Maksuvaba on vaid välislähetuse päevaraha. Siseriiklikku maksuvaba päevaraha alates 01.07.2009 seadused ette ei näe.

Vt määrust: http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13197685&searchCurrent

Vt ka artiklit: Lasse Lehis. Kolmas on, aga kuhu teine jäi? – MaksuMaksja, 2005, nr 10, lk 25.