iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1193

Küsimus

Tegin OÜ, mille tegevusalaks on ehitus. Olen asutaja, juhatuse liige ja ka ainuke tööline, kes toodab firmale kasumit. Tööd teen Rootsis ja oma tööde eest esitan arve iga kuu. Kas oma palga suuruse võin iga kuu ise paika panna? Kas pean iseendaga sõlmima ka mingi töölepingu? Kas laevapiletid, kütusetsekid, päevarahad saan kanda ikka kõik firma kuludesse? Rootsis maksan elamise eest 2000 SEK kuus, kas selle võin panna ka kuludesse? Soetan Rootsist tööriistu, piisab, et hoian tsekid alles ja panen kuu lõpus need kuludesse? Töösõitudeks kasutan ma oma eraautot. Kas mingit hüvitist võib maksta, kas võin firmale auto osta?

Vastus - 05.01.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Juhatuse liikmega ei ole vaja töölepingut vormistada, piisab sellest, kui ainuosaniku otsusega määrate endale kui juhatuse liikmele tasu. Samuti peate osaniku otsusega määrama, et juhatuse liikme alaline ametiülesannete täitmise koht asub Eestis (see on vajalik lähetuste vormistamiseks).

Lähetused tuleb vormistada vastavalt kehtivale määrusele: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1053241 Elamise eest makstava 2000SEK saate arvestada lähetuse majutuskuluna.

Tööriistade kulusse kandmine toimub tšekkide alusel, siin mingeid erisusi ei ole.

Auto kasutamise hüvitise kohta vt valitsuse määrust:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1051814

Vt ka kütusekulu hüvitamise kohta sätteid eelpool viidatud lähetuste määruses.

Auto ostmise korral peate arvestama tulumaksuseaduse § 48 lõikega 8 erisoodustuse kohta.