Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus nüüd saadaval! loe lähemalt / osta koolitus

Rubriik: Palgad, lähetused, hüvitised

Vastatud: 18.07.2007
Mul on küsimus FIE lähetuskulude kohta. Kas saab kuludesse kanda oma välismaa tööreisi kohaliku transpordi, toidu jms kulusid?
Loe vastust
Vastatud: 30.05.2007
Töötaja esitab välislähetuse aruandes ka bensiinitsekid. (Välislähetuses oli ta kasutanud tuttava autot, et sõita linnast väljas toimunud kliendikohtumisele). Kuidas peaks nimetatud kulu käsitlema - kas seda peaks lugema kui muu kulu ning siis vastavalt maksuvabvalt kajastama kuni 35% lähetuse päevarahast või siis tegelikkuses oleks põhjendatud ka selle kulu sidumine lähetuse...
Loe vastust
Vastatud: 23.04.2007
Töötaja võttis ennast Soome maksuametis arvele ja maksab nüüd oma tulumaksu Soomes. Kuidas meie nüüd peame talle töötasu välja maksma, kas töötuskind ja kogumispensioni peame kinni ja ülejäänud maksame pangast välja? Kuidas deklareerida TSD, ka vm koodiga 1 või miski muu. Ühel töötajal on E101, temal maksame töötasult sotsmaksu Eestis,...
Loe vastust
Vastatud: 18.04.2007
1. Tekkis selline küsimus, et kas töötajale võiks käsunduslepingu alusel maksta ka igakuist isikliku sõiduauto hüvitist, kui lepingu alusel saadav tasu ei ole igakuine. 2. Ja veel, kas on vajalik vormistada eraldi tööandja kirjalik otsus või korraldus, kui autokompensatsiooni määr ja tingimused on töölepingus eraldi välja toodud.
Loe vastust
Vastatud: 03.04.2007
Küsimus nn. "3 tunni reegli" kohta Kui töötaja välislähetus algab näiteks kell 22.00, kuidas maksta päevaraha? Ettevõte asub Tallinnas ja lähetus algab samuti Tallinnast.
Loe vastust
Vastatud: 20.03.2007
OÜ tegevuskohana on märgitud Eesti. Kas juhatuse liige saab Eesti piires ennast lähetades lähetuskuludelt tulumaksuvabastust?
Loe vastust
Vastatud: 22.02.2007
Töötaja on lähetatud Eesti firma poolt renditöötajana välisriiki (Soome) ja töötajapoolsel nõusolekul kauemaks kui 1 kuu (nt.7 kuud). Töötajale makstakse selle aja jooksul töötasu ning päevaraha-kas päevaraha saab kvalifitseerida ka töötasuna? Töötaja ei viibi Soomes pidevalt 7 kuud-selle aja sees nädalavahetused ja muud kokkulepitud Eestis viibimise päevad.
Loe vastust
Vastatud: 13.02.2007
Eesti ehitusfirma töötab alltöövõtulepingutega Soomes. Töötajad on alalise elukohaga Eestis ja neile makstakse vastavalt EV seaduste järgi päevaraha ja töötasu. Ükski töötaja ei ole soomes kauem kui 6 kuud. Küsimus on et kas ettevõttel on ülalpool loetletud töötajate töötasu arvestuse ja Soomes oldud aja suhtes vastavalt seadustele kõik tingimused täidetud...
Loe vastust
Vastatud: 23.01.2007
Soome võttis alates 2007 aasta jaanuarist vastu seaduse, et välismaalt tulnud tööjõud on kohustatud edaspidi maksma Soomele ettemaksuna tulumaksu. Kuid kuidas see seadus tööjõudu vahendavatele firmadele mõjub ja mida nüüd siis teha?
Loe vastust
Vastatud: 20.01.2007
Tööandja maksis sõiduauto kompensatsiooni iga kuu 1000 krooni, hiljem selgus, et töötajal ei ole autot. Kas see on erisoodustus? Kuidas deklareerida TSD lisas?
Loe vastust
Vastatud: 18.01.2007
Autojuht saadetakse välislähetusse. Laevasõidukulud maksab teine logistikaga tegelev firma. Laevapiletid on eelnevalt broneeritud. Autojuhile ei jää mingit dokumenti. Autojuht näitab ära oma kuluaruandes ainult, mis kuupäeval ja mis kell väljus või saabus laev. Kas peab välislähetuse eest päevaraha maksmiseks olema veel mingi tõendusmaterjal?
Loe vastust
Vastatud: 29.11.2006
Töötaja on lähetatud Soome mitmeks päevaks ei saa tormi tõttu tagasi tulla. Ta on sunnitud otsima majutust ja helistada. Kas firma peab need kulud + päevaraha kompenseerima ja pikendama lähetust?
Loe vastust
Vastatud: 08.10.2006
Firma asub Tallinnas. Firma töötaja (müügimees) töö tegemise kohaks on määratud Eesti Vabariik. Tööülesannate täitmisest tulenevalt peab töötaja mõnikord ööbima erinevates Eesti paikades. Kas firma saab näiteks töötaja Tartu hotellis ööbimise kulud katta ilma erisoodustusmakse tasumata? Tegu ei ole vist töölähetusega, kuna töö tegemise koht on määratletud mitte Tallinna vaid...
Loe vastust
Vastatud: 07.09.2006
Ettevõtja rendib korteri ja kasutab seda väljaspoolt Tallinna töötajate majutamiseks. Majutus on ajutine. Tegemist on tootmishädavajadusega, kus filiaali tööjad on Tallinnas tööl. Töölepingutes on töö tegemise koht- tööandja tegevuspiirkond. Kas rendikulu kuulub maksustamisele erisoodustuste tulumaksuga või on see ettevõtlusega seotud kulu, mis ei kuulu maksustamisele. Milline on erisoodustuse hind maksustamise...
Loe vastust
Vastatud: 08.09.2006
Käin tööle iga päev Rakverest Tallinna. Kui mind lähetatakse töölähetusse Tartusse ja ma kasutan selleks isiklikku sõiduautot, siis kas ma pean lähetust alustama Tallinnast ja ei või minna Rakverest? Rakverest Tartusse on 123 km, kui Tallinnast minnes tuleks 186 km läbi sõita + veel tagasisõit. Tegemist ei ole ju töölt...
Loe vastust
Vastatud: 09.08.2006
Kas isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitist saab maksta ka selle perioodi eest mill töötaja oli korralisel puhkusel? Kui ei siis kuidas arvutatakse proportsiooni. Juhul kui on makstud ka selle perioodi eest ehk siis kuus 1000.00 ,aga töötaja puhkas 14 päeva, kuidas siis käituda. Kas kuulub see töötaja poolt siis deklareerimisele?
Loe vastust
Vastatud: 07.08.2006
Töölähetuse kohta küsimus: Kas on õige lähetuskulude aruandes kajastada taksoarveid,mis on tehtud töötaja kodust bussijaama ja ka vastupidi bussijaamast kojusõiduga? 1) varastel hommikutundidel, kella 6-8 vahel 2)hilistel õhtutundidel, kella 21-22 vahel Vastava määruse prg.5.1 ütleb,et sõidukulu saab hüvitada "sõidul lähetuskohta ja tagasi TÖÖKOHTA hüvitatakse kulud lähetatu poolt esitatud kulu tõendava...
Loe vastust