Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksuküsimus: 600

Küsimus

kui suur on maksimaalne päevaraha siseriikliku lähetuse puhul?

Vastus - 24.04.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Siseriikliku lähetuse päevaraha maksuvaba ülempiir on 80 krooni iga lähetuses oldud päeva eest.

Nii on kirjas vastavasisulises Vabariigi Valitsuse määruses: [url=https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1053241]Töölähetuste määrus[/url]