Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 325

Küsimus

Käin tööle iga päev Rakverest Tallinna. Kui mind lähetatakse töölähetusse Tartusse ja ma kasutan selleks isiklikku sõiduautot, siis kas ma pean lähetust alustama Tallinnast ja ei või minna Rakverest? Rakverest Tartusse on 123 km, kui Tallinnast minnes tuleks 186 km läbi sõita + veel tagasisõit. Tegemist ei ole ju töölt koju sõiduga või kuidas seda käsitleda?

Vastus - 08.09.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töölähetuse kulude hüvitamise korras on mõeldud, et hüvitatakse maksimaalselt sõit lähetuskohta ja töökohta tagasi. Probleem tekiks siis, kui töökohaks oleks Rakvere ja elukoht Tallinn ning osa sõidust saaks käsitleda kui sõitu elu- ja töökoha vahel. Sellisel juhul oleks kulutus tehtud osaliselt töötaja isiklikes huvides. Et antud juhul on elukoht juhuslikult lähetuskohale lähemal kui töökoht, ei teki kohustust maksuvaba hüvitise saamiseks sõita eraldi Tallinnasse ja alles sealt otsejoones Tartusse.