iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 330

Küsimus

Ettevõtja rendib korteri ja kasutab seda väljaspoolt Tallinna töötajate majutamiseks. Majutus on ajutine. Tegemist on tootmishädavajadusega, kus filiaali tööjad on Tallinnas tööl. Töölepingutes on töö tegemise koht- tööandja tegevuspiirkond.
Kas rendikulu kuulub maksustamisele erisoodustuste tulumaksuga või on see ettevõtlusega seotud kulu, mis ei kuulu maksustamisele. Milline on erisoodustuse hind maksustamise puhul?

Vastus - 07.09.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Juhul, kui tegemist oleks lähetusega, siis saaks majutuskulude hüvitamisest loobuda ning töötajad üürikorterisse majutada. Üüri puhul saab kuu üüri jagada päevade arvuga ja selle omakorda võimalike majutuskohtade arvuga majas või korteris ja nii leida erisoodustuse hinna. Lisanduvad ka muud ruumi kasutamisega seotud kulud. Selliselt leitud hinda peaks töölähetuse määruses sätestatud majutuskulude piirmääradega võrdlema ja juhul, kui väärtus on kõrgem, siis vahe erisoodustusena maksustama (vt selle kohta: Lasse Lehis, Töölähetus ja ametilähetus – mille poolest need erinevad. – Maksumaksja, 2005, nr 10, 14-22.)
Kui lähetust vormistada ei saa, kuna tööandja on kaval olnud ja töö tegemise kohana määratlenud väga suure piirkonna, siis on probleem täitsa olemas. Aktsepteeritav on näiteks sellises olukorras töötaja majutamine, kus töö tegemise vahetu koht on raskesti ligipääsetav või tingib töötajate majutamise vajaduse tööandja poolne töökorraldus. Näiteks, kui töölepingujärgne töö tegemise koht on tõesti väga suur piirkond (nt Pärnu maakond) ning töötaja peab tööandja korraldusel hakkama mingil perioodil piirkonna teises „otsas“ tööl käima, siis võiks ju tööandja rakendada TuMS § 48 lg 5.1 sätestatud võimalust hüvitada töötajale transpordikulud, kui raha ja ajakulu ei ole mõistlikud. Sellises olukorras peaks olema ka mõistlik transpordikulude asemel majutust võimaldada, sest see võib isegi pikemaajaliselt tööandjale soodsamaks kujuneda.
Seda, kas antud olukord on just selline, peate ise otsustama. Maksurisk on kindlasti olemas.