iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 446

Küsimus

Tööandja maksis sõiduauto kompensatsiooni iga kuu 1000 krooni, hiljem selgus, et töötajal ei ole autot.
Kas see on erisoodustus? Kuidas deklareerida TSD lisas?

Vastus - 20.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Alates 1. juulist 2006 kaotati nõue, et maksuvaba hüvitise saamiseks peab sõiduauto, mida töötaja kasutab tööülesannete täitmiseks, olema tema isiklikus omandis. Seadusesse lisati märge, et isiklikuks sõidukiks loetakse autot, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses (TuMS § 13 lg 3 p 2) st et võib kasutada ka elukaaslase, sõbra jne autot.
Kui aga töötajale maksti maksuvabalt hüvitist ja ta ei kasutanud autot üldse, siis sel juhul on tegemist varjatud palgatuluga ning see tuleb deklareerida tavalise palgatuluna. Sel juhul peate muutma TSD põhivormil olevaid palga deklareerimist puudutavaid andmeid ning TSD lisa 1.