iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 443

Küsimus

Välisfirma sõlmib minuga töölepingu, töö tegemise koht Eesti. Kuidas toimub Eestis maksustamine?

Vastus - 21.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui residendist füüsiline isik saab Eestis töötamise tulemusena palgatulu, siis maksustatakse see tulumaksuga ning töötuskindlustusmaksega. Kui töötaja on kogumispensionide seaduse tähenduses kohustatud isik, siis maksustatakse palgatulu ka kohustusliku kogumispensioni maksega. Nii tulumaksu kui ka töötuskindlustus- ja kogumispensioni maksed peab tööandja töötaja palgast kinni. Tööandja maksab lisaks veel sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmakset.
Mitteresidendist tööandja peab end Maksu- ja Tolliametis registreerima. Võimalik on ka volitada töötajat registreerima tööandjat maksuhalduri juures, samuti täita tööandja nimel vastavad maksukohustused jne. Vt volikirja kohta MTA veebilehelt: http://www.emta.ee/?id=3074