iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 698

Küsimus

Mul on küsimus FIE lähetuskulude kohta. Kas saab kuludesse kanda oma välismaa tööreisi kohaliku transpordi, toidu jms kulusid?

Vastus - 18.07.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

FIE töö- või ärireisid ei kvalifitseeru lähetuseks praegu kehtiva nn lähetuste määruse (Vabariigi Valitsuse 22.12.2000 määrus nr 453) alusel. Füüsilisest isikust ettevõtja saab oma ettevõtluse kulusse kanda kõik dokumentaalselt tõendatud ettevõtlusega seotud kulutused (nagu nt tööreisi kulu, transport (ka kohalik), majutus jms), oma toidu maksumust aga ettevõtluse kulusse kanda ei saa, samuti ei saa endale maksta päevaraha.

Maksumaksjate liit on teinud ettepaneku, et ka füüsilisest isikust ettevõtjate ärireisidele tuleks laiendada lähetuse mõistet ja maksuvaba päevaraha maksmise võimalusi, sest FIE-l tekivad sarnaselt töötajaga lisakulud, kui ta viibib äriasjus kodunt eemal. Ettepanekuga saate tutvuda siin: http://www.maksumaksjad.ee/modules/news2/article.php?storyid=22