iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 458

Küsimus

Soome võttis alates 2007 aasta jaanuarist vastu seaduse, et välismaalt tulnud tööjõud on kohustatud edaspidi maksma Soomele ettemaksuna tulumaksu. Kuid kuidas see seadus tööjõudu vahendavatele firmadele mõjub ja mida nüüd siis teha?

Vastus - 23.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Põhimõtteliselt tähendab see tööjõurendiga tegelejatele seda, et töötajate Soomes teenitud palgatulu maksustatakse tulumaksuga edaspidi Soomes. Kui täidetud on TuMS § 13 lg 4 kriteeriumid, siis Eestis seda tulu ei maksustata (kuid deklareerima peab). Muul juhul kuulub Eestis tulu maksustamisele, kuid Soomes tasutud tulumaks võetakse siin arvesse. Kui Soomes saadud tulult tulumaksuseaduse järgi arvutatud tulumaks on suurem Soomes tasutud tulumaksust, on maksumaksja kohustatud Eestis tulumaksuna tasuma Soome tulumaksu ja Eesti tulumaksu vahe. Kui Soomes saadud tulult arvutatud tulumaks on väiksem Soomes tasutud tulumaksust, siis Soomes enammakstud tulumaksu Eestis ei hüvitata (vt TuMS § 45 lg 2-3).
Vt täpsemalt MTA juhendmaterjali: http://www.emta.ee/?id=4894