Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus nüüd saadaval! loe lähemalt / osta koolitus

Rubriik: Palgad, lähetused, hüvitised

Vastatud: 09.06.2006
Küsimus on isikliku sõiduauto kompensatsiooni kohta. Kas tööandja võib mulle maksta isikliku sõiduauto kasutamise eest kompensatsiooni, kui ma olen auto kasutaja (ka auto tenilises passis), kuid liisingleping on minu elukaaslase nimel ja tema maksab liisingumakseid? Kas on vastu võetud see uus isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni kord, mis lubab kompensatsiooni maksta...
Loe vastust
Vastatud: 09.06.2006
Palun andke nõu, kuidas optimaalselt ja õigesti makse tasudes toimida järgneva situatsiooni puhul: Juriidiline isik on vormistanud lepingu kaugsõidu autojuhiga selliselt, et maksab kilomeetrilt teatud summa, näiteks kroon kilomeeter ja see ongi kogu tasu töö eest. Kui sõidab päevas 800 km, saab tasuks 800 krooni. Kas võib näidata päevarahana 500...
Loe vastust
Vastatud: 24.05.2006
Sportlaste lähetamine. Kui jalgpalliklubi, kes on MTÜ ja kuulub soodustuste nimekirja, saadab välislähetusse 8 mängijat, kellest ainult 3 on lepingulised töölised, siis kuidas käituda ülejäänud 5ga? (päevarahade maksmine). Sama ka näiteks muude kuludega? (kui võistkond, kus töölepinguga mängijaid ei ole, sõidab nt. Saaremaale, kas siis praamitpiletite pealt tuleb maksta erisoodustust?).
Loe vastust
Vastatud: 15.05.2006
Kas võib maksta isikliku sõiduauto kasutamise eest maksuvaba kompensatsiooni töötajale, kes kasutab töösõitudeks ämma autot ja on auto registreerimistunnistusel kasutajana kirjas. Seadus ütleb küll üheselt (omanik või sõiduautotliisinglepingu alusel kasutav füüsiline isik).
Loe vastust
Vastatud: 17.03.2006
Kas on teada, millal võetakse vastu muudatus, millega töökohustuste täitmiseks kasutatav sõiduauto ei pea enam isiklik olema?
Loe vastust
Vastatud: 06.03.2006
Firma töötaja lähetatakse Itaaliasse. Firma auto jääb Tallinna lennujaama parklasse ja Itaalias renditakse auto. Kas autorent on muu kulu ja kui see on üle 35% peaks maksma tulumaksu või on lähetusega seotud sõidukulu ja ei tule maksta mingeid makse?
Loe vastust
Vastatud: 15.02.2006
Kas isikliku sõiduauto kasutamise kulusid ametisõitudeks võib hüvitada, kui isik on auto kasutaja, mitte omanik ega omaniku abikaasa?
Loe vastust
Vastatud: 11.02.2006
Sattusin raskesse liiklusõnnetusse,mille tagajäjel sain raskeid kehavigastusi. Esitasin hagi kohtusse vedajafirma vastu, et ta korvaks mulle materiaalse kahju, tervise taastamiseks tehtud lisakulutute kohta, mida ei hüvitanud haigekassa ja moraalse kahjunõude. Kohus ja hageja soostus materiaalse ja terviserikke kahju hüvitamise, kuid vaidlus moraalse kahju hüvitamise kohta käib üle kolme aasta. Vedajafirma...
Loe vastust
Vastatud: 25.01.2006
Füüsiline isik võtab kapitalirendile sõiduauto ja annab selle allrendile juriidilisele isikule. Allrendileping sätestab, et juriidiline isik kannab kõik autoga seotud kulud, sealhulgas hüvitab füüsilisele isikule kõik kapitalirendimaksed, kasko-kindlustuse ja liikluskindlustuse (need arved tulevad liisinguvõtjast füüsilise isiku nimele). Füüsiline ja juriidiline isik on TMS mõttes seotud isikud, kuid rendilepingu tingimused vastavad...
Loe vastust
Vastatud: 17.11.2005
Puhkuseseaduse § 26 alusel riigi poolt hüvitatavate täiendavate puhkusepäevade tasu. Mis on selle liigi kood vorm TSD 1 lisas?
Loe vastust
Vastatud: 17.11.2005
Kauemaks kui 6 kuuks Soomes töötanud töötajal tekib Soomes maksukohustus ka Eesti äriühingu poolt makstavast palgast. Kuidas peab käituma Eesti äriühing töötajale makstud palga ja päevarahade osas?
Loe vastust
Vastatud: 17.11.2005
Kui töötaja on olnud lähetuses Soomes üle 183 päeva, kuidas siis toimub soomes maksustamine? Kas selleks peab Eesti ettevõte ennast Soome Maksuametis arvele võtma ja sealsed maksudekl. täitma? Kuidas seda kajastada Eestis, kas lihtsalt kuludes või peab ka Eesti Maksuametile deklaratasiooni esitama?
Loe vastust