Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksuküsimus: 123

Küsimus

Kas isikliku sõiduauto kasutamise kulusid ametisõitudeks võib hüvitada, kui isik on auto kasutaja, mitte omanik ega omaniku abikaasa?

Vastus - 15.02.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Praegu lubatakse hüvitamist siis, kui töötaja kasutab autot liisingulepingu alusel. Ettevalmistamisel on seadusemuudatus, millega kaotatakse kõik piirangud ära.
——
Muudatus jõustus 01.07.2006: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1039096