iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 274

Küsimus

Palun andke nõu, kuidas optimaalselt ja õigesti makse tasudes toimida järgneva situatsiooni puhul:
Juriidiline isik on vormistanud lepingu kaugsõidu autojuhiga selliselt, et maksab kilomeetrilt teatud summa, näiteks kroon kilomeeter ja see ongi kogu tasu töö eest. Kui sõidab päevas 800 km, saab tasuks 800 krooni. Kas võib näidata päevarahana 500 krooni ja 300 krooni töötasuana? Kas on kellelgi taolist situatsiooni, palun pakkuge oma poolt lahendusi.
Ette tänades

Vastus - 09.06.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töölepingu seadus ei keela otseselt sh palgatingimuses kokku leppida nö tükitööna (teie küsimuse puhul kilomeetri hinnana). Oluline on aga siinkohal tähele panna, et kohustus on teil töötasuna maksta töötajale vähemalt miinimumpalka ning see peab olema kajastatud ka töölepingus. Seejuures ei tohi palk olla madalam kui ühe kuu palga alammäär 3000 krooni. Osalise tööaja korra lähtutakse minimaalsest tunnitasust, milleks on 17.80. Sellist võimalust ei ole, et töölepingus määrata ära nö tükitöö hind ja hiljem siis 3000 maksta töötasuna ja ülejäänud osa päevarahadena. Kui töölepingus on ära määratud, et üks kroon kilomeetri eest, aga vähemalt miinimupalk, siis miinimumpalka ületav osa tuleb maksta ka palgana!

Päevarahasid on võimalik maksta vaid töölepingu alusel töötavale isikule, mistõttu peaks vältima käsundus-, tööettevõtu või muu võlaõigusliku lepingu sõlmimist.

Päevarahde suuruse võib kirja panna nii töölepingusse kui töötaja sisekorraeeskirjadesse. Siinkohal tasub meenutada, et päevarahade maksmine kehtestatud tingimustel töökohast väljaspool tehtud töö eest on tööandjale pandud kohustus, mitte valikuvabadus. Siiski võib päevarahade suurus varieeruda miinimumist (350 krooni päev välislähetuse puhul) maksuvaba maksimumini (500 krooni päev välislähetuse puhul). Selleks, et lähetust vormistada, on oluline fikseerida võimalikult täpselt ka töö tegemise koht. Kindlasti ei tohiks töö tegemise kohta käsitleda laiemalt kui Eesti Vabariigi territoorium. Kui töölepingus on töö tegemise kohaks märgitud kõik riigid, kuhu potentsiaalselt sõidetakse, ei ole nendesse piirkondadesse sõitmine käsitletav lähetusena ning puudub alus maksta päevarahasid.